Den v naší školce

Jak u nás probíhá den?

Orientační rozpis organizace dne v naší mateřské škole. Harmonogram jednotlivých tříd se mírně odlišuje, a to v závislosti na specifikách výuky každé z tříd a odlišnostech třídních plánů.

7.00 – 8.15 hodin příchod dětí, ranní aktivity, spontánní hravé aktivity
8.15 – 8.30 hodin děti se schází v jedné třídě – rozdělení dětí do tříd
8.30 – 9.00 hodin cvičení na elipse (komunitní kruh), cvičení ticha, říkanky, písničky, téma dne
9.30 – 10.30 hodin pracovní blok s pomůckami, otevřená svačina (od 8.30 – 10.30 hod.)
10.30 – 11.30 hodin pobyt venku (na zahradě nebo na hřišti)
11.30 – 11.45 hodin hygiena – mytí rukou, příprava na oběd
11.45 – 12.30 hodin oběd (děti chodí po třídách, 1. třída: 11.45 – 12.15 hod., 2. třída: 12.10 – 12.40 hod.)
12.40 – 13.00 hodin vyzvedávání dětí po obědě, příprava na odpočinkovou a relaxační činnost
13.00 – 14.00 hodin čtení příběhů, odpočinek a spánek menších dětí, starší děti klidový režim
14.00 – 15.30 hodin zájmové kroužky (AJ, pohybová průprava, výtvarná činnost, práce s předškolními dětmi)
14.00 – 15.00 hodin hygiena, odpolední svačinka (děti svačí průběžně)
15.30 – 17.00 hodin volné aktivity v herně (na zahradě), vyzvedávání dětí

Pozn.

  • I přes rámcový harmonogram je každý den ve škole jiný. Po vstupu do třídy si děti vybírají aktivity v některém z koutků podle svého zájmu, tím začíná jejich volná práce. Ráno začíná den komunikačním kruhem na elipse.
  • Během dopoledne zve tichý a příjemný tón děti „na elipsu“. Děti se postupně scházejí na elipse, tak jak dokončují svou práci. Než se sejdou všechny děti, je čas vyplněn chůzí po elipse a relaxační hudbou.
  • Děti se zklidní, soustředí se na sebe sama a tím jsou lépe připraveny na společné prožitky. Společně se děti přivítají, podělí se o své zážitky, radosti i trápení, popřejí si dobré ráno a hezký den. Na elipse děti mohou recitovat, zpívat, pracovat na společném tématu, které vyplyne z potřeb a zájmu dětí. Probíhají zde oslavy svátků a narozenin. Také jsou zařazovány hry určené pro rozvoj sociálních vztahů a chování, hry na rozvoj komunikace.
  • Následně pokračuje volná práce s montessori pomůckami nebo je zařazená řízená činnost – tyto činnosti jsou až do odchodu dětí ven, kde mají hlavně možnost uspokojit svou přirozenou potřebu pohybu. Zabývají se pozorováním přírody s důrazem na ochranu životního prostředí. Po obědě mají děti společnou relaxaci se čtením pohádek a příběhů a relaxační hudbou.
  • Děti odpočívají podle potřeby. Odpolední činnosti jsou věnovány výchovám a kreativním činnostem (výtvarné, pracovní, hudební).


Nejnovější videa

Všechna videa