V čem spočívá Montessori...

Už jste někdy slyšeli o Montessori pedagogice, ale nikdo vám přesně nevysvětlil, o co přesně jde? Mnoho rodičů se nás ptá, zda je naše škola založená na nějakém náboženství či vůbec na scientologickém pojetí. Naše odpověď zní jednoznačně NE.

S náboženstvím se Montessori přístup nepojí a tato pedagogika z něj nevychází.  Neznamená to však, že děti z náboženských rodin u nás nemají místo a že bychom se tomuto tématu zcela vyhýbali.

Rozhodli jsme se vše uvést na pravou míru, a proto jsme pro vás připravili článek o systému, ve kterém se vzdělával například i herec George Clooney.

Něco málo z historie

Montessori pedagogika není žádný výmysl dnešní doby, ale právě naopak. Tento výchovně vzdělávací přístup nese jméno po italské lékařce Marii Montessori, která je dodnes známa svými pedagogickými metodami, s nimiž dosáhla ve své době velkých úspěchů. Její přístup ke vzdělávání vycházel z dlouhodobého pozorování dětí a studování dětství, jež realizovala desítky let. Dodnes není překonán a výsledky její metody slaví úspěch i v dnešní době.

Hlavní myšlenka Montessori pedagogiky

Oproti tradiční pedagogice chápe Montessori pedagogika dětství jako jedno z nejdůležitějších období člověka. Stojíme si za tím, že děti jsou schopny dosáhnout vlastního rozvoje a nejvyššího potenciálu jen tehdy, pokud jsou vychovávány v podnětném a připraveném prostředí a je-li k nim přistupováno s respektem, úctou a láskou, což ovšem nejde bez znalostí jejich senzitivních fází a vývojové psychologie.

Rozdíl mezi běžnou školou a Montessori

V běžné škole nebo školce rozhodují učitelé o tom, co se děti budou učit. Žáci pak přijímají velké množství informací a jsou nuceni si zapamatovat. Důraz je kladen na tzv. „zprostředkované učení“, kde učitel je v roli aktivního podavatele informací a děti jsou pouze pasivní příjemci a na výkon, který bývá hodnocen známkou.

V Montessori škole, ať už mateřské či základní je učení založeno na aktivitě dítěte, žáka. Dítě je objevitelem, pozorovatelem a experimentátorem, tj. organizátorem vlastního poznání. Sám nebo s pomocí učitele musí přijít na zákonitosti či chybu. Respektováno je také individuální tempo. Velkou roli zde však hraje vlastní odpovědnost dítěte.

Co Vám můžeme nabídnout?

Kromě nově zrekonstruovaných a pěkných prostorů školu, tvoří třídy tzv. specifické „připravené prostředí“, které je přizpůsobeno potřebám a zájmům dětí.  S dětmi pracují certifikovaní učitelé, kteří rozumí vývoji dítěte a zároveň se stávají takovými průvodci, jež napomáhají dětem najít svou vlastní přirozenou cestu životem a pochopit realitu, takovou jaká je.

V Montessori škole jsou děti vychovány na rovnosti, nezávislosti a svobodné volbě činností. Což ale neznamená, že děti nedělají nic. Vše vyváženo velkou odpovědností dítěte a dodržování stanovených zásad.

 

V čem spočívá Montessori vzdělání?

 Nejnovější videa

Všechna videa