Přechod z běžné školky do...

Zvažujete, že své dítě přepíšete z běžné školky k nám do Montessori?

Jestli nad takovým rozhodnutím přemýšlíte, nebylo by od věci si přečíst, jaké jsou principy a výhody Montessoriovské školky oproti klasické. Montessori je alternativní výchovně vzdělávací program, který se řídí zásadami sestavenými italskou lékařkou a pedagožkou Marií Montessori. Dle jejího názoru je každé dítě osobnost, jehož činnosti by měly být již od raného věku podporovány. Aktivity, které dítě provádí, nedělá pro vyučujícího, ale pro sebe sama. Samotné učení, které ve škole probíhá přirozenou formou, je bez zbytečného stresu a bez negativního dopadu na psychiku a sebevědomí dítěte.

Další principy, kterými se výuka v Montessori řídí, jsou následující:

  • Snažíme se podpořit aktivní činnost dítěte
  • Respektujeme senzitivní fáze dítěte – v daném citlivém období nabízíme správné podněty
  • Praktikujeme respektující přístup
  • Učitel je pro děti průvodcem
  • Využíváme pomůcek, které jsou v souladu s věkovými zvláštnostmi a naplňují potřeby dětí
  • Snažíme se posílit zdravé sebevědomí dítěte
  • Ve třídě menší počet dětí než v běžné školce
  • Dítě aktivně přispívá ke konstrukci svého vzdělání

Vlastní iniciativa dítěte je pro Montessori stěžejní. Každé dítě rádo objevuje a zkoumá a my se snažíme o to, aby tato potřeba byla naplněná. Při přípravě činností a aktivit vycházíme z vnitřní motivace dítěte. Člověk je přirozeně kreativní a spontánní, dětem se proto nemusí říkat, co mají dělat, jelikož se sami zapojují díky své vůli a iniciativě. Právě díky tomu se formuje jejich osobnost. Podporujeme tvořivého ducha dítěte tím, že dítě si samo zvolí předměty, s kterými chce manipulovat a používá je svým vlastním tvořivým způsobem. Není potřeba, aby učitel do této činnosti jakkoliv zasahoval, má pouze za úkol vést dítě k takovým věcem, které odpovídají vnitřním potřebám a věku dítěte.

Přestože důraz na svobodný rozvoj je zřejmý, neznamená to úplnou volnost všem aktivitám dítěte. U nás platí pravidla a hranice. Víme, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Snažíme se o to, aby byly děti maximálně samostatné a sebevědomé, ale také tolerující a laskavé.

Ale ze zkušeností již víme, že Montessori škola je pro každé dítě, ale ne pro každého rodiče.

Přechod z běžné školky do MontessoriNejnovější videa

Všechna videa