Vysoká škola podnikání, a. s. Ostrava > Mateřská a základní škola MONTE > Aktuality > Vysvědčení v ZŠ MONTE – opět slovní hodnocení

Vysvědčení v ZŠ MONTE...

Tvořit dvoustránkové jedinečné slovní hodnocení pro celou třídu není snadný úkol, naší učitelé jej zvládli na 1:-). Stejně jako minulý rok i dnes učitelé rozdávali vysvědčení se slovním hodnocením.

Alternativní jedničky na základní škole?

Přestože používáme slovní hodnocení, je dle platné legislativy plně převoditelné na známky. Takže ano, opravdu rozdáváme alternativní jedničky. Navíc v našem případě doplňujeme hodnocení o kriteriální stupnici v každém předmětu a stupni. Hodnocení touto formou vyžaduje skutečně nadšené a obětavé učitele. Odměnou nám je, že „náš rodič“ tak získává opravdu vypovídající hodnocení o prospěchu svého žáčka a specifických oblastech, ve kterých je vhodné zabrat.

Jak si představit formu slovního hodnocení?

Pozitivně! Učitel objektivně zhodnotí to, co a v jaké kvalitě žák v uplynulém pololetí dokázal. Popisuje míru nebo úroveň, kterou žák dosáhl v požadovaném výstupu. Uvádíme také souvislosti, při kterých žák dosahuje lepších výkonů. Důležitým bodem je naznačení dalšího postupu, který ukazuje možný vývoj žáka. 

A jak takové alternativní zhodnocení vypadá? Přečtěte si úryvek:

Český jazyk, sloh a literatura
Osvojil sis všechny tvary velkých tiskacích písmen. Bez problémů rozlišuješ hlásky na začátku, uprostřed a na konci slov. Umíš určit počet hlásek i slabik v daném slově. Přečteš krátký text s porozuměním. Zvládáš bez problémů diktát a opis písmen a slov. Dodržuješ správný úchop psacího nástroje. Tvary písmen odpovídají předloze. Memoruješ s přehledem krátké básně, snažíš se o přednes a recitaci. Vyprávíš chronologicky své zážitky, k danému vyprávění umíš vytvořit nadpis a dle předlohy jej opsat…

montessori škola

Jako odměna se střílelo šampaňské:-).

Může vás zajímat


  • VŠE PODSTATNÉ ZA 5 MINUT!

    Jste tady poprvé? Paráda! Připravili jsme pro Vás mikrostránku, která odhalí vše podstatné o naší škole a školce během 5ti minut. Získáte tak informace: jak k dětem a výchově přistupujeme co budou vaše děti umět jak to u nás probíhá nebo co si o nás myslí naši rodiče Až se s námi seznámíte, vrátíte se […]

    Více informací
  • Chcete prohlídku?

    Chcete prohlídku? Nemusíte čekat na DOD! Stokrát slyšet, jednou vidět! Příjdte i Vy se přesvědčit, že to s výchovou a vzděláním Vašich dětí vážně umíme. Nesídlíme sice v Karolíně, ani nemáme zlaté fasády či kliky, ale máme nejlepší učitele. V kvalitě našich lidí neznáme kompromis, a na tom si stojíme! Budeme se těšit na Vaši […]

    Více informací

Nejnovější videa

Všechna videa