Přijímání dětí

PŘIHLÁŠKA

Realizace a organizace zápisu

  • Rodiče se dostaví k zápisu dětí do MŠ v termínu vyhlášeném ředitelkou mateřské školy a chváleného zřizovatelem, kterým je firma MONTE VZDĚLÁVACÍ INSTITUT s.r.o. Termín zápisu je vždy v dostatečném předstihu zveřejněn ve vývěsce mateřské školy umístěné v prostorách školy nebo na webových stránkách.
  • Účast dítěte u zápisu není nutná.
  • Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok (se zahájením docházky od září) probíhá v období od 2. května do 16. května daného školního roku.
  • V období před zápisem pořádáme tzv. „Dny otevřených dveří“, kdy mají rodiče možnost vstupovat do tříd, pozorovat dění ve třídě a poté získat veškeré informace týkající se výchovně-vzdělávacího programu školy a organizace školy.
  • Rodičům a zájemcům o předškolní vzdělávání ředitelka školy nebo pedagogický personál zodpoví otázky a představí koncepci a chod školy.

Dokumenty, které je nutno přiložit k žádosti o přijetí dítěte

  • 1) Potvrzení od lékaře pro děti a dorost o pravidelných očkováních. Tento dokument je důležitým dokladem, že dítě je imunní proti nákaze nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (dokládá se do evidenčního listu dítěte). V případě, že dítě není očkováno požadovaným očkování do 6let věku (stanoveného vyhláškou Ministerstva zdravotnictví), doloží rodič potvrzení od lékaře, že dítě je způsobilé vykonávat docházku do mateřské školy a není ohrožujícím faktorem pro zdraví dětského kolektivu třídy. Jedná se pouze o případy, že má dítě individuální očkovací plán a dané očkování je odloženo či jinak nahrazeno (za těchto podmínek je odpovídající osobou lékař dítěte nikoliv ředitelka školy). V případě, že dítě není očkováno dle rozhodnutí rodičů a lékař nepotvrdí, že dítě je způsobilé navštěvovat mateřskou školu, není možné dítě přijmout. Odkaz na aktuální očkovací kalendář. www.vakcinace.eu/ockovani-v-cr
  • 2) rodný list dítěte
  • 3) občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, v případě cizinců doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR zákonného zástupce dítěte, který není státním občanem ČR

Důležité upozornění

  • O přijetí dítě do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy.
  • Rodiče dítěte budou po zápisu písemně vyrozumění rozhodnutím ředitelky o přijetí/nepřijetí dítěte. Písemné vyrozumění jim bude zasláno do 30 dnů ode dne realizace zápisu.

 

_DSC9250Nejnovější videa

Všechna videa