• English

Jaká jsme školka

Filozofie mateřské škokly Montessori

Motto: „V dítěti leží osud budoucnosti.“

Kdokoli si přeje úspěšnou společnost, musí chránit dítě a pozorovat přirozený způsob jeho jednání. Dítě je tajemné, silné a obsahuje v sobě tajemství lidské povahy. Kdokoli si přeje následovat moji metodu, potřebuje pochopit, že nesmí uctívat mne, ale sledovat dítě jako svého učitele.“

(Marie Montessori)

 

Montessori pedagogika je ucelený a propracovaný výchovně-vzdělávací systém, který ve svém konceptu respektuje vývojová období dítěte, vychází z potřeb dítěte, pomáhá rozvíjet jeho schopnosti a vnímání sebe i okolí. Pomocí konkrétního výukového materiálu a vytvořením vhodného prostředí podporuje přirozený zájem dítěte, pomáhá mu zafixovat si správné pracovní návyky i vytvářet svůj vlastní úsudek. Postupuje se vždy od konkrétního k abstraktnímu a pro jednotlivé okruhy se využívají jedinečné, speciálně vyvinuté pomůcky. Tyto pomůcky usnadňují pochopení nových jevů, ale také zásadní měrou přispívají k hlubšímu a trvalejšímu uchování nově nabytých zkušeností a vědomostí. Nejdůležitější hesla v Montessori metodě výuky a výchovy jsou bezpečnost, spolupráce, ohleduplnost, ticho, klid a láska.

_DSC9586

Záměr mateřské školy

Mateřská škola MONTE si stanovila své hlavní dlouhodobé priority, kterými se chce profilovat a ke kterým chce vést děti, navštěvující tuto mateřskou školu. K definovaným dlouhodobým cílům jsou v mateřské škole odpovídající materiální i personální podmínky. V souladu s touto strategií byl zpracován celý školní vzdělávací program a tímto směrem budou cíleny další aktivity v mateřské škole. Kromě uplatňování principů pedagogiky Montessori je jednou z hlavních priorit být ZDRAVOU mateřskou školou, čemuž také odpovídá vybavení školy.

_DSC9349

Jaká je naše mateřská škola?

Respektující

Vedeme děti ke vzájemnému respektu a toleranci, ke vnímání a přijímání rozdílných osobních vlastností, schopností a názorů. Učíme děti slušnému chování vůči všem lidem ve společnosti, bez ohledu na jejich kulturu, vzhled, názory či chování.

Zdravá

V naší mateřské škole podporujeme zdravý rozvoj dítěte, a to jak aplikací pedagogiky Montessori, tak v celkovém přístupu se snažíme o naplnění všech fyzických, psychických, emocionálních a sociálních potřeb dětí. Děti vedeme k péči o vlastní zdraví a k uvědomění si hodnoty zdraví, a to přizpůsobeným denním režimem, stravováním, praktickými aktivitami vedoucí k péči o tělo a zdraví, ale zároveň poskytujeme dětem zdravé prostředí, neboť součástí vybavení naší školy jsou také čističky a pračky vzduchu, které dětem poskytují maximálně čisté prostředí zbaveno prachu a škodlivin.

Pohodová

Vytváříme dětem podmínky pro pocit bezpečí, klidu a pohody. Děti nepřetěžujeme množstvím organizovaných aktivit a kroužků, po náročnějších činnostech jim umožňujeme přiměřený odpočinek. Předcházíme konfliktům mezi dětmi, ty vzniklé řešíme společnou dohodou.

Otevřená

Spolupracujeme s rodiči dětí a mnoha dalšími institucemi. Vítáme nové podněty, nápady a možnosti, které rozvíjejí a obohacují život dětí v mateřské škole. Učíme děti chovat se otevřeně, dotazovat se a svobodně vyjadřovat své názory a přání.

Hravá

Spontánní dětskou hru považujeme za nejvýznamnější činnost v mateřské škole. Program dětí organizujeme tak, aby byl dostatek času pro volnou hru dětí ve třídě i venku. Většina hraček i pomůcek ve třídách je dětem volně dostupná, vybírají si činnosti podle svých přání a představ. Hledáme netradiční hračky a pomůcky, blízké přírodě a rozvíjející fantazii dětí.

Kamarádská

Rozvíjíme přátelské a kamarádské vztahy mezi dětmi, učíme je komunikovat bez zábran s dětmi i dospělými, učíme je naslouchat druhým. Spolupracujeme, respektujeme společná pravidla, pomáháme si navzájem.

Tvořivá

Rozvíjíme dětskou hravost a kreativitu ve všech podobách, a to nejen ve výtvarných, pracovních, hudebních a dramatických činnostech. Podporujeme u dětí tvořivé myšlení a samostatnost, nebojíme se netradičních nápadů. Hledáme nové aktivity, využíváme všech zajímavých nabídek a možností.

Ekologická

Vedeme děti k odpovědnému vztahu ke společenskému i přírodnímu prostředí, které je obklopuje. Ukazujeme jim a učíme je, jak mohou svým chováním ovlivnit svět kolem sebe. Chceme společně poznávat, pomáhat, chránit a šetřit vše živé i neživé.

Může vás zajímat


  • VŠE PODSTATNÉ ZA 5 MINUT!

    Jste tady poprvé? Paráda! Připravili jsme pro Vás mikrostránku, která odhalí vše podstatné o naší škole a školce během 5ti minut. Získáte tak informace: jak k dětem a výchově přistupujeme co budou vaše děti umět jak to u nás probíhá nebo co si o nás myslí naši rodiče Až se s námi seznámíte, vrátíte se […]

    Více informací
  • Chcete prohlídku?

    Chcete prohlídku? Nemusíte čekat na DOD! Stokrát slyšet, jednou vidět! Příjdte i Vy se přesvědčit, že to s výchovou a vzděláním Vašich dětí vážně umíme. Nesídlíme sice v Karolíně, ani nemáme zlaté fasády či kliky, ale máme nejlepší učitele. V kvalitě našich lidí neznáme kompromis, a na tom si stojíme! Budeme se těšit na Vaši […]

    Více informací

Nejnovější videa

Všechna videa