• English

Náš tým

Pedagogický kolektiv

  • Mgr. Marie Švrčková, Ph.D.  

Ředitelka školy a učitelka třídy MONTE. Své pedagogické vzdělání získala studiem Střední pedagogické školy, dále pak studiem na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, obor Učitelství pro 1. st. ZŠ. Již při tomto studiu se zabývala vývojem dětské osobnosti a alternativní výchovou a svou diplomovou práci psala na problematiku hodnocení dětí. Poté nějaký čas pracovala jako učitelka 1. a 2. třídy na základní škole, což ji motivovalo k dalšímu studiu.

Doktorským studiem na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze se zaměřila na problematiku vývoje dětské řeči a dovednosti čtení a psaní. Své znalosti a zkušenosti pak uplatnila ve svém působení na Katedře preprimární a primární pedagogiky Ostravské univerzity jako oborový didaktik v oborech učitelství pro mateřskou a základní školu. Má národní diplom Montessori pedagogiky.

Její moto je: „Zatímco se snažíme naše děti učit o životě, naše děti nás samy učí, o čem život je.“

  • Mgr. Pardubická Radka

Působí ve třídě Benja. Je maminkou tří dětí. Certifikát FCE – First Certificate in English získala v rámci pobytu v Anglii, kde působila jako au-pair. Je absolventkou Univerzity Palackého v Olomouci, kde na Pedagogické fakultě vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy. Ve své bakalářské práci se zabývala dětmi preferujícími levou ruku v mateřské škole. Poté pokračovala v navazujícím magisterském studiu v oboru Předškolní pedagogika. Svoji diplomovou práci zaměřila na rytmizaci jako prostředek komunikační schopnosti u dětí předškolního věku. Kromě toho se zúčastnila výukového programu Metoda dobrého startu.

V rámci Oxford University Press  se zúčastnila kurzu metodiky anglického jazyka v MŠ. Má zkušenosti s výukou angličtiny v mateřské škole. Pod záštitou Asociace logopedů ve školství  (ALOŠ) absolvovala kurz Logopedické prevence. Ve své pedagogické praxi aktivně uplatňuje hru na klavír. Má zkušenosti s integrací dětí v mateřské škole konkrétně se začleněním dětí s poruchou autistického spektra. Ukončuje tříleté studium Montessori pedagogiky v Praze.

Její moto: ,,Lidská přirozenost je svobodná, miluje činnost z vlastní vůle a děsí se nucení.“

  • Magdaléna Kašpárková (momentálně na rodičovské dovolené) 

Vystudovala obor Přírodovědné lyceum na střední škole Technické v Novém Jičíně, avšak práce s dětmi ve volnočasových aktivitách ji natolik oslovila, že se rozhodla pro profesi učitelky. Její cesta k dětem vedla přes dvouleté studium Montessori pedagogiky pro práci s dětmi od 3 do 6 let.

 Úspěšně ukončila tříleté bakalářské studium oboru Učitelství pro mateřské školy na pedagogické fakultě v Ostravské univerzity v Ostravě. Při práci s dětmi využívá také své zkušenosti z baletu případně z vedení dramatického kroužku. Montessori pedagogika pro ni není jen výchovnou metodou, ale cestou k objevování dítěte. Získala národní diplom Monetssori pedagogiky.

Její moto: „Kapka lásky je víc než vodopád zlata.“

  • Klára Marková (zastup za rodičovskou dovolenou) 

Zkušená paní učitelka se 3 letou praxí v soukromé mateřské škole. Montessori pedagogika a alternativní přístup je pro ni přirozenou součástí vzdělávání dětí, a proto si vybrala místo v naší školce. V současné době je v posledním ročníku bakalářského studia učitelství pro mateřské školy. Práce s dětmi ji velmi baví a naplňuje.

Její moto: „Vzdělání není o tom, jak plnit prázdné nádoby, ale o tom, jak zažehnout oheň.“

  • Bc. Zuzana Danišová

Učitelka třídy MONTE. Vystudovala bakalářský obor Učitelství pro mateřské školy   na pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Jako téma své bakalářské práce si zvolila problematiku spolupráce mateřské školy a rodiny. Věří, že spolupráce rodiny a školy musí být postavena na vzájemné důvěře, respektu a otevřenosti. S dětmi pracuje také ve svých volných chvílích, sama je organizátorkou řady volnočasových aktivit pro rodiče s dětmi, jež pořádají různé neziskové organizace.

S Montessori pedagogikou se seznámila již při studiu, kdy se zájmem „dozvědět se více“ rozhodla studovat dvouletý kurz. Během získávání své pedagogické praxe navštívila mnoho předškolních zařízení, ale žádné ji neoslovilo jako práce v Montessori systému. Proto se rozhodla, že učit v našem zařízení a svou práci bere skutečně jako „životní poslání“. Děti jsou pro ni velkou motivací.Získala národní diplom Monetssori pedagogiky.

Její moto: „Pokud chceš změnit svět, začni u sebe“.

  • Bc. Kristýna Ilková 

Působí ve třídě MONTE. Již od dětství bylo jejím snem stát učitelkou v  mateřské škole, a proto po gymnaziálním vzdělávání bylo pro ni samozřejmostí vystudovat  bakalářský obor Učitelství pro mateřské školy na pedagogické fakultě Ostravské Univerzity v Ostravě. Jako téma své závěrečné práce si zvolila problematiku adaptaci dětí z mateřských škol na prostředí základní školy.

V současné době studuje navazující magisterské studium oboru Předškolní pedagogika a v rámci tématu své diplomové práce se zabývá vzdělávacími potřebami začínajících učitelek. Získala certifikát FCE. Svou praxi získala v běžné mateřské škole, kde  nabírala zkušenosti s integrací dětí se sociálním znevýhodněním, především s dětmi z dětských domovů. Již zde se snažila ve své práci s dětmi aplikovat prvky alternativní pedagogiky Montessori. Práce v Montessori škole bere jako velkou profesní příležitost.

Její motto: „Nezáleží na tom, s čím jsme přišli, ale s čím odcházíme.“

Desatero, kterým se řídí náš tým

Je-li dítě káráno, naučí se odsuzovat.

Žije-li dítě v nepřátelství, naučí se útočit.

Žije-li dítě v posměchu, naučí se vyhýbavosti.

Ale žije-li dítě v povzbuzení, naučí se smělosti.

Žije-li dítě v toleranci, naučí se trpělivosti.

Zná-li dítě úspěch, naučí se věřit si a oceňovat druhé.

Žije-li dítě v poctivosti, naučí se spravedlnosti.

Žije-li dítě v bezpečí, naučí se věřit a důvěřovat.

Je-li dítě přijímáno a obklopeno přátelstvím, naučí se hledat ve světě lásku.

Je-li dítě obklopeno láskou, rozdává lásku.

Může vás zajímatNejnovější videa

Všechna videa