• English

Den v naší školce

Když jedno video vydá za tisíc slov…

Jak u nás probíhá den?

Harmonogram jednotlivých tříd se odlišuje, v závislosti na specifikách výuky každé z tříd a odlišnostech třídních plánů. Harmonogram i časové údaje jsou orientační.

_DSC9090

7.00 – 8. 45

příchod dětí – spontánní hry a činnosti  – individuální práce s Montessori pomůckami;

8.00

rozdělení dětí – přechod do tříd

8. 45 – 11. 30

postupné dokončení ranních činností;hudebně pohybová chvilka rytmická a dechová cvičení, zpěv, pohybová činnost dětí (probíhají před dopolední svačinou – pohybové hry, hudebně pohybové hry, cvičební chvilky)ranní kruh – setkání se dětmi, přivítání, cvičení ticha aj. (cca kolem 9. hod.)výdej dopolední svačiny (přibližně v časovém intervalu od 9.00 – 9.30 hod.) – hygiena, sebeobsluha dětí, samostatná příprava svačinky na tác (připravují si děti individuálně), dodržování společenských pravidel stolování a čistoty, úklid – zahájení a ukončení vychází vždy z individuálních podmínek třídy a potřebách dětí;

řízená činnost – délka je přizpůsobena věku dětí, jejich koncentraci a zájmu, vychází ze vzdělávacího programu mateřské školy – dětem jsou předkládány činnosti z různých vzdělávacích oblastí ŠVP a dle TVP dané třídy, např. Montessori aktivity (lekce s pomůckami, elipsa), činnosti jazykové, rozvíjející poznání, výtvarné, pracovní, hudební, pohybové, rozumové, grafomotorické a činnosti utvářející matematické představy

příprava na pobyt venku – snaha o samostatné oblékání, získávání sebeobslužných dovedností, při oblékání pomáhají učitelky

pobyt venku (zpravidla přibližně od 10.00 – 11. 30 hod. – závisí na počasí ročního období, inverzi apod.) – v případě nepříznivého počasí může být doba pobytu zkrácena nebo zcela zrušenaaktivity na školní zahradě, sezónní činnosti (pohybové, environmentální, návaznost na výuku), vycházky do okolí mateřské školy – les, parky apod.

11. 30 – 12.30

sebeobslužné a hygienické návyky, prostírání před obědem – podpora samostatnosti, procvičování správného držení lžíce a celého příboru, možnost výběru velikosti porce, jídlo je dětem vydáváno, sebeobsluha při odnášení nádobí, dodržování diet;výdej oběda – dle jednotlivých tříd, třída Benja (cca kolem 11. 40, třída Monte cca 11. 50 hod.)

12. 30 – 13. 00 

 odchod dětí, které odcházejí po obědě (individuální doba odchodu je možná po předchozí domluvě s učitelkami);příprava k odpočinku a relaxaci na lehátku;
 13. 00 – 14. 45 relaxační odpočinek – četba pohádky, knížky na pokračování, relaxační, odpočinkové a klidové činnosti na lůžku, klidové činnosti u stolečku v lehárně;sebeobsluha, převlékání, hygiena, dodržování stolování;výdej odpolední svačiny – dle jednotlivých tříd; zpravidla přibližně cca 14. 15 – 14. 45 hod.; úklid po stolování, hygiena;

14.45 – 17.00

odpolední spontánní hry a činnosti – dle jednotlivých tříd – individuální práce s dětmi, možnost realizace při vhodném počasí na školní zahradě, zájmové kroužky;v 16. 00 hod. podle počtu dětí sloučení tříd;postupné odcházení dětí do 17. 00 hod.;

_DSC9217

Pozn.

 • I přes rámcový harmonogram je každý den ve škole jiný. Po vstupu do třídy si děti vybírají aktivity v některém z koutků podle svého zájmu, tím začíná jejich volná práce. Ráno začíná den komunikačním kruhem na elipse.
 • Během dopoledne zve tichý a příjemný tón děti „na elipsu“. Děti se postupně scházejí na elipse, tak jak dokončují svou práci. Než se sejdou všechny děti, je čas vyplněn chůzí po elipse a relaxační hudbou.
 • Děti se zklidní, soustředí se na sebe sama a tím jsou lépe připraveny na společné prožitky. Společně se děti přivítají, podělí se o své zážitky, radosti i trápení, popřejí si dobré ráno a hezký den. Na elipse děti mohou recitovat, zpívat, pracovat na společném tématu, které vyplyne z potřeb a zájmu dětí. Probíhají zde oslavy svátků a narozenin. Také jsou zařazovány hry určené pro rozvoj sociálních vztahů a chování, hry na rozvoj komunikace.
 • Následně pokračuje volná práce s montessori pomůckami nebo je zařazená řízená činnost – tyto činnosti jsou až do odchodu dětí ven, kde mají hlavně možnost uspokojit svou přirozenou potřebu pohybu. Zabývají se pozorováním přírody s důrazem na ochranu životního prostředí. Po obědě mají děti společnou relaxaci se čtením pohádek a příběhů a relaxační hudbou.
 • Děti odpočívají podle potřeby. Odpolední činnosti jsou věnovány výchovám a kreativním činnostem (výtvarné, pracovní, hudební).

Může vás zajímat


 • VŠE PODSTATNÉ ZA 5 MINUT!

  Jste tady poprvé? Paráda! Připravili jsme pro Vás mikrostránku, která odhalí vše podstatné o naší škole a školce během 5ti minut. Získáte tak informace: jak k dětem a výchově přistupujeme co budou vaše děti umět jak to u nás probíhá nebo co si o nás myslí naši rodiče Až se s námi seznámíte, vrátíte se […]

  Více informací
 • Chcete prohlídku?

  Chcete prohlídku? Nemusíte čekat na DOD! Stokrát slyšet, jednou vidět! Příjdte i Vy se přesvědčit, že to s výchovou a vzděláním Vašich dětí vážně umíme. Nesídlíme sice v Karolíně, ani nemáme zlaté fasády či kliky, ale máme nejlepší učitele. V kvalitě našich lidí neznáme kompromis, a na tom si stojíme! Budeme se těšit na Vaši […]

  Více informací

Nejnovější videa

Všechna videa