Pedagogika v praxi

 • Již od raného dětství vedeme děti k učení se praktickými zkušenostmi, není dobré, aby se dítě učilo nazpaměť mechanicky něco, čemu ani nerozumí, jen za účelem získání dobré známky. Učení se praktickým dovednostem věnujeme pozornost již v období předškolního věku a pokračujeme na 1. stupni ZŠ. V tomto směru může dítě pomáhat také v domácnosti (vaření, uklízení, praní, žehlení, šití…)
 • Je třeba podporovat koníčky a zájmy dítěte, rozvíjet jeho talent přednostně před něčím, o co dítě zájem nejeví. Nesnažit se o to, aby dítě bylo ve všem perfektní, například mělo samé jedničky, je důležité, aby se dítě zaměřilo především na to, čemu by se v dospělosti chtělo nejvíce věnovat (budoucí profese).
 • Dítě má mít právo na vlastní názor, není dobré, aby se všichni chovali stejně jen proto, aby zapadli do společnosti, např. bez inovativních myšlenek by nebylo možné uskutečnit užitečnou politickou reformu. Kdyby všichni měli stejné zájmy, dovednosti apod., společnost by se nemohla rozvíjet, docházelo by k úpadku a nedostatku potřebných lidí. Proto je dobré podporovat dítě v názorech, nepotlačovat je a neodsuzovat jen proto, že jsou jeho názory jiné než názory ostatních lidí.
 • Nesrovnáváme děti s ostatními (každý má talent na něco jiného).
 • Je důležité, abychom sebe sami přijímali takové, jací jsme (znát své přednosti i nedostatky, silné i slabé stránky, nepřeceňovat se, nepodceňovat…).

_DSC9114

 • Je důležité vést dítě k samostatnosti, aby se jednou nestalo, že bude mít diplom se samými jedničkami a přitom se samo o sebe nedokáže postarat. Podporovat dítě, aby se přiměřeně učilo praktickým a teoretickým dovednostem, aby nedominovaly teoretické dovednosti před praktickými a naopak.
 • Výchova není jen o tom vést dítě k nejlepším výsledkům ve škole, neházet zodpovědnost za výchovu dítěte jen na učitele.
 • Je důležité se dítěti přiměřeně věnovat, každý den si udělat alespoň třicet minut čas na rozhovor s dítětem, probrat s ním, co je nového (co ho trápí, co ho těší) v případě, že se dítě chce svěřit.
 • Je důležité projevovat zájem o dítě.
 • Neučit dítě přikazováním, co má a nemá dělat, ale chovat se tak, abychom šli dítěti příkladem. Stanovit předem jasná pravidla, a ať si dítě samo předem zvolí trest pro případ, že je poruší.
 • Není dobré jednat za ostatní bez jejich svolení, rozhodovat za dítě bez jeho přítomnosti a bez jeho vědomí.
 • Je dobré nechat dítě, aby si vyřizovalo své záležitosti samo, to jej vede k samostatnosti a zodpovědnosti, jednat za dítě jen v případě, že samo nemůže. Úspěch ve škole ještě neznamená úspěch v životě.
 • Důležitá je různorodost stravy, neučit třeba sourozence jíst vždy stejné jídlo, ale nechat je, aby si zvykali, že nebudou mít vždy to stejné, co ti druzí.

 • VŠE PODSTATNÉ ZA 5 MINUT!

  Jste tady poprvé? Paráda! Připravili jsme pro Vás mikrostránku, která odhalí vše podstatné o naší škole a školce během 5ti minut. Získáte tak informace: jak k dětem a výchově přistupujeme co budou vaše děti umět jak to u nás probíhá nebo co si o nás myslí naši rodiče Až se s námi seznámíte, vrátíte se […]

  Více informací
 • Chcete prohlídku?

  Chcete prohlídku? Nemusíte čekat na DOD! Stokrát slyšet, jednou vidět! Příjdte i Vy se přesvědčit, že to s výchovou a vzděláním Vašich dětí vážně umíme. Nesídlíme sice v Karolíně, ani nemáme zlaté fasády či kliky, ale máme nejlepší učitele. V kvalitě našich lidí neznáme kompromis, a na tom si stojíme! Budeme se těšit na Vaši […]

  Více informací

Nejnovější videa

Všechna videa