• English

Charakteristika školy

Základní škola MONTE je školským zařízením, které svou činnost zahájila činnost 1. 9. 2016 systémem postupného navyšování tříd. V roce 2019 tak vstupuje do svého čtvrtého roku se 4 ročníky.

třída

Filozofie školy a školní vzdělávací program  je zpracován s moderními prvky Montessori pedagogiky a  s poselstvím: „Aby k nám děti rády chodily.“ a škola je naučila „Učit se.“. Tím škola plynule navazuje na předchozí výchovu a vzdělávání v mateřské škole MONTE, jejíž dlouhodobá míra přípravy a adaptace předškoláků je na výsoké úrovni.

Moderní forma Montessori pedagogiky na ZŠ je hojně poptávaná a žádaná forma výchovně-vzdělávacího programu. V podmínkách naší základní školy aplikujeme systém, který začala před 100 lety vzdělávat děti v Římě italská lékařka a pedagožka Marie Montessori, přizpůsobený dynamice změn 21. století. Prakticky se tak proces výuky neobejde bez využití mobilních technologií a od 1. třídy se dětí učí lásce a vztahu k cízím jazykům prostřednictvím rodilých mluvčí, viz dále zájmové kroužky.

Tento systém vzdělávání vychází ze zásad Jana Ámose Komenského a navíc je obohacen o promyšlenou metodiku se speciálními pomůckami, jež dětem výrazně pomáhají v učení  a pomáhají jim zafixovat si správné pracovní návyky.Dítě se v tomto systému učí poznávat věci kolem sebe samého i svůj vnitřní svět. Získává přehled, praktické zkušenosti, zdravé sebevědomí, vnitřní klid a rovnováhu, dokáže se samostatně rozhodnout a být odpovědné za své konání. Tento koncept vzdělávání je plně v souladu s všeobecnými podmínkami základního vzdělávání a plně v souladu s národním kurikulem ČR (RVP ZV ČR).

Součástí školy je také poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině a formou zájmových kroužků.

_DSC9291

Našim hlavním cílem je, aby žáci:

 • poznali a osvojili si strategii učení a byli motivování pro celoživotní vzdělávání – naučili se „Učit se.“;
 • zvládli základy všestranné komunikace;
 • naučili se spolupracovat a respektovat práci a úspěchy druhých, osvojili si týmovou a projektovou činnost;
 • byli utvářeni a projevovali se jako zdravé individuality a svobodné osobnosti;
 • projevovali pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací;
 • vnímali citové vztahy k lidem, k prostředí, kde žijí, k přírodě;
 • získali pozitivní vztah ke svému fyzickému a duševnímu zdraví, aktivně je chránili;
 • získali pozitivní vztah k výuce cizích jazyků přirozenou formou bez memorování a biflování slovíček;
 • byli schopni žít společně s ostatními lidmi, byli tolerantní a ohleduplní k druhým lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám;
 • poznali své reálné možnosti a dovedli je uplatňovat při rozhodování o vlastní životní cestě a profesní orientaci;
 • dokázali v životě používat všech ve škole nabytých zkušeností;

Může vás zajímat


 • VŠE PODSTATNÉ ZA 5 MINUT!

  Jste tady poprvé? Paráda! Připravili jsme pro Vás mikrostránku, která odhalí vše podstatné o naší škole a školce během 5ti minut. Získáte tak informace: jak k dětem a výchově přistupujeme co budou vaše děti umět jak to u nás probíhá nebo co si o nás myslí naši rodiče Až se s námi seznámíte, vrátíte se […]

  Více informací
 • Chcete prohlídku?

  Chcete prohlídku? Nemusíte čekat na DOD! Stokrát slyšet, jednou vidět! Příjdte i Vy se přesvědčit, že to s výchovou a vzděláním Vašich dětí vážně umíme. Nesídlíme sice v Karolíně, ani nemáme zlaté fasády či kliky, ale máme nejlepší učitele. V kvalitě našich lidí neznáme kompromis, a na tom si stojíme! Budeme se těšit na Vaši […]

  Více informací

Nejnovější videa

Všechna videa