• English

Zahájení docházky


Vstupem do základní školy prochází dítě druhou největší změnou ve svém životě (první bylo zahájení docházky do mateřské školy). 
Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky školy a rodičů. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

Podle nejnovějších výzkumů současná pedagogická teorie označuje připravení dítěte na školu souhrnným pojmem školní připravenost. Ta je podmíněna výchovou a předchozím edukačním prostředím v rodině a v mateřské škole. Její součástí jsou školní zralost dítěte (fyzická, psychická, sociální a emocionální), dále pak úroveň vědomostí, dovedností, návyků a zvládání společenských pravidel.

Školní připraveností se tedy míní dosažení takového stupně v tělesného a duševního vývoje, který umožňuje dítěti, zvládání všech nároků a požadavků školy.  Co by mělo Vaše dítě umět, než půjde do školy, viz Desatero školní připravnosti MŠMT.

_DSC9550

 

Může vás zajímatNejnovější videa

Všechna videa