• English

Zápis do školy

Termíny zápisů pro školní rok 2019/2020:

Přijímáme do 30. dubna 2019, volejte 603 252 328.

P Ř I H L Á Š K A

Vyplněnou žádost (scan) zašlete na níže uvedený e-mail. Vzhledem k omezené kapacitě a vysokému zájmu o zápis prosíme rodiče, aby nás před dnem zápisu kontaktovali. Děkujeme!

Tel.: 603 252 328e-mail info@montessoriostrava.cz

Kurz „Předškolák“ na ZŠ MONTE 2019 – aktuálně každá středa – 29. 5. 2019, přihlášení ZDE.

Pro zápis budete potřebovat občanský průkaz, kopii rodného listu dítěte a kartu pojištěnce.

 • Zapisují se převážně děti, které k 31. srpnu aktuálního čkolního roku dovrší šesti let.
 • Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června , může být přijato k plnění školní docházky již v aktuálním školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
 • Podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku v období od září do konce prosince, je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou pro přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku od ledna do konce června, jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

ORGANIZACE ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

Průběh zápisu do Základní školy MONTE lze rozdělit na dvě části:

a) formální část, při které zákonný zástupce předá požadované údaje dané školským zákonem a požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a tím naplní svou zákonnou povinnost, jde o zahájení správního řízení k přijetí k povinné školní docházce; rodiče vyplní přihlášku k přijetí do základního vzdělávání;

b) motivační část, při které kromě motivace dítěte pro školní docházku dochází také k orientačnímu posouzení jeho školní připravenosti; dítě pracuje s Montessori pomůckami, plní předkládané úkoly, hovoří s učitelkou; cílem této části je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat.

Dokumenty, které je nutno přiložit k žádosti o přijetí dítěte

 • při realizaci zápisu rodič vyplní formulář PŘIHLÁŠKY k zahájení školní docházky, ve kterém škola požaduje tyto údaje: jméno a příjmení žadatele (dítěte), • datum narození, • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (k rukám ředitele školy)

Důležité upozornění

 • O přijetí dítě do základní školy rozhoduje ředitelka školy.
 • Rodiče dítěte budou po zápisu písemně vyrozumění rozhodnutím ředitelky o přijetí/nepřijetí dítěte. Písemné vyrozumění jim bude zasláno do 30 pracovních dnů ode dne zápisu.

ZÁPIS DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/20

Zápis dětí do základní školy vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), viz §36, ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:

 • Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to nově v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Zapsat dítě v tomto období je občanskou povinností rodiče.
 • Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.
 • Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu a u zápisu doloží požadované doklady potřebné pro odklad (nebo nejpozději do 31. 5. příslušného školního roku), odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, tj. pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
 • Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.
 • Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4.

_DSC9520

Může vás zajímat


 • VŠE PODSTATNÉ ZA 5 MINUT!

  Jste tady poprvé? Paráda! Připravili jsme pro Vás mikrostránku, která odhalí vše podstatné o naší škole a školce během 5ti minut. Získáte tak informace: jak k dětem a výchově přistupujeme co budou vaše děti umět jak to u nás probíhá nebo co si o nás myslí naši rodiče Až se s námi seznámíte, vrátíte se […]

  Více informací
 • Chcete prohlídku?

  Chcete prohlídku? Nemusíte čekat na DOD! Stokrát slyšet, jednou vidět! Příjdte i Vy se přesvědčit, že to s výchovou a vzděláním Vašich dětí vážně umíme. Nesídlíme sice v Karolíně, ani nemáme zlaté fasády či kliky, ale máme nejlepší učitele. V kvalitě našich lidí neznáme kompromis, a na tom si stojíme! Budeme se těšit na Vaši […]

  Více informací

Nejnovější videa

Všechna videa