• English

Ceník školy

Školné se v naší základní škole hradí bezhotovostním převodem na účet základní školy nebo prostřednictvím hotovostní úhrady účetní školy, vždy nejpozději k 25. dni měsíce na měsíc následující. Z organizačních důvodů však upřednostňujeme bezhotovostní platby. Vedle školného rodiče hradí také za stravování dětí. Ve školním roce 2016/2017 se využívání školní družiny nehradí.

Bankovní spojení: číslo účtu: 2400573114/2010

Ceník školného

 • školné je vypočítáno na 1 dítě/žáka
 • školné je vypočítáno tak, aby byly pokryty provozní a mzdové náklady základní školy
 • školné je vypočítáno v návaznosti na státní dotace školy
 • školné je stanoveno na měsíční platbu
 • školné nezahrnuje stravování dětí

Aktuálně platný ceník:

Maximální počet dětí
v jedné třídě
Druh třídy Školné
v Kč /1 dítě
Školné-družina
15 1. třída 4.900,- Kč 0,- Kč

Ceník stravování

 • Stravování dětí není zahrnuto v ceně školného a je hrazeno zvlášť dle využívání stravovacích služeb.
 • Stravování poskytuje společnost:

Úhrada za stravné zahrnuje celodenní stravování žáka v základní škole, včetně odpolední svačinky v družině a pitného režimu. Výše stravného je odlišná v závislosti na věku žáka (odlišení je určeno rozdílnými výživovými hodnotami a gramáží potravin). V ceně je zahrnuta poměrná část nákladů za dovoz stravy do základní školy.

Celodenní strava zahrnuje:

 • Dopolední přesnídávku, nápoj, ovoce, zelenina
 • Oběd, nápoj, dezert
 • Odpolední svačinku, nápoj, ovoce, zelenina

Výše stravného pro žáka 1 den (platnost od 1. 1. 2018):

Dopolední přesnídávka, nápoj, ovoce, zelenina  21,- Kč
Oběd, nápoj, dezert  40,- Kč
Odpolední svačinka, nápoj  20,- Kč

Důležité informace:

 • Rodiče jsou povinni nahlásit vždy na týden dopředu (tj. nejpozději v pátek do 8. 30 hod. předcházejícího týdne), zda se bude dítě v ZŠ stravovat.
 • Odhlášení stravného na následující den je nutné nahlásit vždy předcházející den, a to do 8.30 hod.
 • V daný den již není možné stravu odhlásit, proto si rodiče pro dítě jídlo ve škole vyzvednou.
 • Stravné se platí formou měsíčních inkasních plateb.
 • Případné vyučtování bude k 30. červnu a k 31. prosinci daného školního roku.

Může vás zajímatNejnovější videa

Všechna videa