• English

Náš tým

Pedagogický sbor naši školy tvoří aprobovaní učitelé min.s magisterským vzděláním studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Další kvalifikací učitelů jsou speciální kurzy výuky cizích jazyků, matematiky a Montessori pedagogiky pro práci s dětmi ve věku 6-12 let, zaštítěné akreditovanými společnostmi.

Pedagogický kolektiv

 • Mgr. Petra Jelínková

Láska k dětem mne po maturitě přivedla ke studiu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity – obor 1. stupeň ZŠ s angličtinou.  V rámci Erasmus stipendia jsem studovala na univerzitě KATHO v Belgii, kde jsem se poprvé seznámila s alternativním směrem Freinetovy pedagogiky v praxi a to významně ovlivnilo mou každodenní práci s dětmi předškolního i mladšího školního věku.

Po absolvování fakulty jsem stála u zrodu ZŠ Hello, kde jsem pracovala pět let jako elementaristka a koordinátorka bilingvních tříd. Žila jsem rok v Anglii. Po návratu ze zahraničí jsem dostala příležitost spolupracovat na novém projektu pro předškolní vzdělání v mezinárodní školce PORG International  Kindergarten. Nyní mne osud přivedl do krásného prostředí naší základní školy Monte a tady se mé srdce tíhnoucí k alternativnímu vzdělávání cítí konečně jako doma. Ve spolupráci s našim pedagogickým čtyřlístkem učíme děti žít v respektu a lásce k celoživotnímu vzdělávání i objevování světa, což upřímně považuji za své poslání.

V průběhu mé osmileté pedagogické praxe jsem absolvovala řadu kurzů rozšiřující mé učitelské vzdělání. Jsem certifikovanou lektorkou s mezinárodní platností pro výuku angličtiny Helen Doron Early English. Absolvovala jsem kurz metody Jolly Phonics, Jolly Grammar, Cambridge test – for YLE – Starters/ Movers/ Flyers, TKT ( Teaching Knowledge Test). Jsem absolventkou alternativního programu Step by Step (Začít spolu) a kurzu Montessori pedagogiky.

Ráda žiju aktivním způsobem života. Od malička jsem se věnovala vrcholově krasobruslení a je mým splněným dětským snem účinkování v muzikálu Popelka na ledě. Pro výuku bruslení vlastním trenérskou licenci třídy C. Miluji cestování, sport a dobré jídlo. Ráda se učím novým věcem a objevuji svět. Fascinuje mne bohatství dětské duše. Vážím si své rodiny, zdraví a lidské pokory.

 • Mgr. Marcela Kováčová

Po absolvování Gymnázia Mikoláše Koperníka v Bílovci jsem se stala studentkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsem získala magisterský diplom v oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ A SŠ, aprobace český a francouzský jazyk. Po mnohaletém působení ve státním školství jsem nabyla cenných pedagogických zkušeností při práci s dětmi nejen na 2., ale i na 1. stupni ZŠ.

V roce 2013 jsem se ze zdravotních důvodů ocitla mimo školskou sféru. Byl mi tak darován vzácný čas znovu objevovat svou vnitřní sílu a pozvolna měnit své vnímání života. K principům Montessori pedagogiky jsem se tak dostala v době, kdy jsem stála na křižovatce několika možností. Dlouho jsem na ní ale nemusela přešlapovat díky setkání se zakladatelkou MŠ a ZŠ Monte, paní Mgr. Marií Švrčkovou, Ph.D., která mi dala příležitost stát se součástí této školy. Základní principy Montessori pedagogiky jsou blízké mému osobnímu postoji k životu, k dětem i k sobě samotné. Slova jako respektovat, vnímat jedinečnost, vést k objevování vnějšího i vnitřního světa, dávat příležitost, neposuzovat a neporovnávat – „květ nepřemýšlí o porovnávání se s vedlejším květem, zkrátka kvete“ jsou pro mne důležitá.

Její moto je: „Cesta za poznáním je někdy přímočará a někdy se klikatí. Nezáleží na tom, jakou rychlostí se po ní pohybujeme, důležité je, že si užíváme proces poznávání a tvoření něčeho nového.“

 • Mgr. Veronika Lusková

Po ukončení osmiletého studia na Matičním gymnáziu v Ostravě jsem se rozhodla studovat na Ostravské univerzitě obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Studium jsem ukončila v roce 2013. Ve svých závěrečných pracích jsem se zabývala inovativními výukovými metodami a styly učení žáků, v diplomové práci jsem se věnovala problematice rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků.

Mou velkou zálibou je hudba, na ZUŠ jsem se učila hře na klavír a na flétnu, později jsem vystudovala na Lidové konzervatoři v Ostravě obor Sólový zpěv.

Jsem zvídavá a nechám se inspirovat novými metodami a způsoby výuky. Z tohoto důvodu se také pravidelně účastním nejrůznějších kurzů a školení, např. Angličtina pro nejmenší 1 – 3, Jolly Phonics, TKT, ECDL. V roce 2014 jsem úspěšně složila zkoušky FCE i TKT (Teaching Knowledge Test). V roce 2015 jsem absolvovala jazykový kurz na Maltě. V posledních letech jsem se zabývala výukou čtení pomocí metody SFUMATO a výukou matematiky profesora Hejného.

Během studia na VŠ jsem začala spolupracovat se školami s rozšířenou výukou jazyků, celou svou praxi se zabývám bilingvní výukou na 1. stupni ZŠ. V současné době jsem na mateřské dovolené se svým synem Dominikem, který se narodil v prosinci roku 2017.

Moto: „Chci-li posoudit cestu, obřad či báseň,  dívám se, jaký z nich vzešel člověk. Anebo poslouchám, jak mu buší srdce.“

1., 2.  a 3. ročník a společnou třídu vede – Mgr. Petra Jelínková – třídní učitelka, Mgr. Veronika Lusková – učitelka a  asistuje Mgr. Marcela Kováčová.

_DSC9515

ŠKOLNÍ DRUŽINU VEDE: Dis. KRISTÝNA  KEDZIOROVÁ

 • Kristýna Kedziorová

Vystudovala jsem střední zdravotnickou školu obor nutriční terapeut v Ostravě a Vyšší odbornou školu sociální v Ostravě obor sociální práce a sociální pedagogika (diplomovaná specialistka). V rámci své odborné povinné praxe jsem navštívila spoustu zařízení a pracovišť. Nejvíce jsem přilnula k práci s dětmi v mateřských a základních školách. Proto jsem na MONTE. Ve své absolventské práci jsem se věnovala agresi a šikaně dětí a mládeže.

Práce s dětmi mě velmi baví a děti miluji. Obzvláště mě baví zájmové činnosti, jako výtvarné a ruční práce. Dále studuji bakalářské studium Univerzitu Jana Amose Komenského obor speciální pedagogika, protože speciální pedagogika je spojena taktéž i s inkluzí.

Dle mého názoru je Montessori pedagogika jedna z nejlepších pedagogických koncepcí, která v současné době existuje. Pokud bych bych se rozhodovala, kam zapsat své dítě do základní školy, určitě bych vybrala systém Marie Montessori.

Mé moto: „Jací jsme, takové budou i naše děti“.

Náš tým se řídí dvánacterem, které vytvořila Maria Montessori. Každý učitel:

 1. vytváří předem připravené prostředí a stará se o něj.
 2. sám ovládá užívání a využití didaktického materiálu a umí žákům zprostředkovat jeho používání.
 3.  je aktivním, když zprostředkovává žákovi vztah s okolím, je pasivním, pokud se již tento vztah uskutečnil.
 4. neustále žáky pozoruje a diagnostikuje, aby uměl pomoci, když je požádán o pomoc.
 5. podává a smí podat pomocnou ruku jen tehdy, když je požádán o pomoc.
 6. naslouchá a potom se ptá, avšak jen tehdy, když je o pomoc požádán.
 7. respektuje žáka, když pracuje a nevyrušuje ho.
 8. respektuje žáka, když dělá chyby, aniž by ho hned opravoval.
 9. respektuje žáka, který přihlíží práci jiných, aniž by ho rušil a nutil do práce.
 10. se stále pokouší nadchnout žáky pro práci s materiálem v jejich okolí.
 11. nechává žákovi pocítit, že se na jeho pomoc může kdykoliv spolehnout, svou pomoc ale nikdy nevnucuje.
 12. nabízí žákovi, který skončil svoji práci a vyčerpal své síly, mlčky svou duši.

Může vás zajímat


 • VŠE PODSTATNÉ ZA 5 MINUT!

  Jste tady poprvé? Paráda! Připravili jsme pro Vás mikrostránku, která odhalí vše podstatné o naší škole a školce během 5ti minut. Získáte tak informace: jak k dětem a výchově přistupujeme co budou vaše děti umět jak to u nás probíhá nebo co si o nás myslí naši rodiče Až se s námi seznámíte, vrátíte se […]

  Více informací
 • Chcete prohlídku?

  Chcete prohlídku? Nemusíte čekat na DOD! Stokrát slyšet, jednou vidět! Příjdte i Vy se přesvědčit, že to s výchovou a vzděláním Vašich dětí vážně umíme. Nesídlíme sice v Karolíně, ani nemáme zlaté fasády či kliky, ale máme nejlepší učitele. V kvalitě našich lidí neznáme kompromis, a na tom si stojíme! Budeme se těšit na Vaši […]

  Více informací

Nejnovější videa

Všechna videa