• English

Náš tým

Pedagogický sbor naši školy tvoří aprobovaní učitelé min.s magisterským vzděláním studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Další kvalifikací učitelů je vystudování dvouletého akreditovaného kurzu Montessori pedagogiky pro práci s dětmi ve věku 6-12 let, zaštítěného akreditovanou společností Montessori ČR (http://www.montessoricr.cz/).

1., 2.  A 3. TŘÍDU VEDE – MGR. PETRA JELÍNKOVÁ, asistuje Mgr. Marcela Kováčová

Medailonek: 

_DSC9515

ŠKOLNÍ DRUŽINU VEDE: Dis. KRISTÝNA  KEDZIOROVÁ 

Náš tým se řídí dvánacterem, které vytvořila Maria Montessori. Každý učitel:

 1. vytváří předem připravené prostředí a stará se o něj.
 2. sám ovládá užívání a využití didaktického materiálu a umí žákům zprostředkovat jeho používání.
 3.  je aktivním, když zprostředkovává žákovi vztah s okolím, je pasivním, pokud se již tento vztah uskutečnil.
 4. neustále žáky pozoruje a diagnostikuje, aby uměl pomoci, když je požádán o pomoc.
 5. podává a smí podat pomocnou ruku jen tehdy, když je požádán o pomoc.
 6. naslouchá a potom se ptá, avšak jen tehdy, když je o pomoc požádán.
 7. respektuje žáka, když pracuje a nevyrušuje ho.
 8. respektuje žáka, když dělá chyby, aniž by ho hned opravoval.
 9. respektuje žáka, který přihlíží práci jiných, aniž by ho rušil a nutil do práce.
 10. se stále pokouší nadchnout žáky pro práci s materiálem v jejich okolí.
 11. nechává žákovi pocítit, že se na jeho pomoc může kdykoliv spolehnout, svou pomoc ale nikdy nevnucuje.
 12. nabízí žákovi, který skončil svoji práci a vyčerpal své síly, mlčky svou duši.

Může vás zajímatNejnovější videa

Všechna videa