• English

Náš tým

ZŘIZOVATEL

Nejvíce si cením na svém pedagogickém sboru, s jakou péči se věnují našim žákům. Jsou nenápadnými průvodci v jejich světě a touze po poznání. Můj tým plně kvalifikovaných odborníků byl pečlivě vybrán z těch nejlepších pedagogů. Ať už se jedná o vedení školy, třídní učitelé, asistentky nebo rodilé mluvčí. Všem je nám blízká Montessori pedagogika a ztotožňujeme se s krédem Marie Montessori – Pomoz mi, abych to dokázal sám.

ŘEDITELKA

 • Mgr. Tereza Krčíková

Jsem hrdá na to, že jsem se stala součástí profesionálního a přátelského pedagogického týmu, jehož hlavním cílem jsou šťastné děti. K nám se žáci těší do školy každý den. U nás podporujeme individualitu dětí. Mým hlavním krédem je, aby z dětí byli kreativní a tvořivé osobnosti, které se nebojí projevit.

Pedagogický kolektiv

Pedagogický sbor naši školy tvoří aprobovaní učitelé min.s magisterským vzděláním studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Další kvalifikací učitelů jsou speciální kurzy výuky cizích jazyků, matematiky a Montessori pedagogiky pro práci s dětmi ve věku 6-12 let, zaštítěné akreditovanými společnostmi.

 • Mgr. Petra Jelínková

Láska k dětem mne po maturitě přivedla ke studiu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity – obor 1. stupeň ZŠ s angličtinou.  V rámci Erasmus stipendia jsem studovala na univerzitě KATHO v Belgii, kde jsem se poprvé seznámila s alternativním směrem Freinetovy pedagogiky v praxi a to významně ovlivnilo mou každodenní práci s dětmi předškolního i mladšího školního věku.

Po absolvování fakulty jsem stála u zrodu ZŠ Hello, kde jsem pracovala pět let jako elementaristka a koordinátorka bilingvních tříd. Žila jsem rok v Anglii. Po návratu ze zahraničí jsem dostala příležitost spolupracovat na novém projektu pro předškolní vzdělání v mezinárodní školce PORG International  Kindergarten. Nyní mne osud přivedl do krásného prostředí naší základní školy Monte a tady se mé srdce tíhnoucí k alternativnímu vzdělávání cítí konečně jako doma. Ve spolupráci s našim pedagogickým čtyřlístkem učíme děti žít v respektu a lásce k celoživotnímu vzdělávání i objevování světa, což upřímně považuji za své poslání.

V průběhu mé osmileté pedagogické praxe jsem absolvovala řadu kurzů rozšiřující mé učitelské vzdělání. Jsem certifikovanou lektorkou s mezinárodní platností pro výuku angličtiny Helen Doron Early English. Absolvovala jsem kurz metody Jolly Phonics, Jolly Grammar, Cambridge test – for YLE – Starters/ Movers/ Flyers, TKT ( Teaching Knowledge Test). Jsem absolventkou alternativního programu Step by Step (Začít spolu) a kurzu Montessori pedagogiky.

Ráda žiju aktivním způsobem života. Od malička jsem se věnovala vrcholově krasobruslení a je mým splněným dětským snem účinkování v muzikálu Popelka na ledě. Pro výuku bruslení vlastním trenérskou licenci třídy C. Miluji cestování, sport a dobré jídlo. Ráda se učím novým věcem a objevuji svět. Fascinuje mne bohatství dětské duše. Vážím si své rodiny, zdraví a lidské pokory.

 • Mgr. Marcela Kováčová

Po absolvování Gymnázia Mikoláše Koperníka v Bílovci jsem se stala studentkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsem získala magisterský diplom v oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ A SŠ, aprobace český a francouzský jazyk. Po mnohaletém působení ve státním školství jsem nabyla cenných pedagogických zkušeností při práci s dětmi nejen na 2., ale i na 1. stupni ZŠ.

V roce 2013 jsem se ze zdravotních důvodů ocitla mimo školskou sféru. Byl mi tak darován vzácný čas znovu objevovat svou vnitřní sílu a pozvolna měnit své vnímání života. K principům Montessori pedagogiky jsem se tak dostala v době, kdy jsem stála na křižovatce několika možností. Dlouho jsem na ní ale nemusela přešlapovat díky setkání se zakladatelkou MŠ a ZŠ Monte, paní Mgr. Marií Švrčkovou, Ph.D., která mi dala příležitost stát se součástí této školy. Základní principy Montessori pedagogiky jsou blízké mému osobnímu postoji k životu, k dětem i k sobě samotné. Slova jako respektovat, vnímat jedinečnost, vést k objevování vnějšího i vnitřního světa, dávat příležitost, neposuzovat a neporovnávat – „květ nepřemýšlí o porovnávání se s vedlejším květem, zkrátka kvete“ jsou pro mne důležitá.

Její moto je: „Cesta za poznáním je někdy přímočará a někdy se klikatí. Nezáleží na tom, jakou rychlostí se po ní pohybujeme, důležité je, že si užíváme proces poznávání a tvoření něčeho nového.“

 • Mgr. Veronika Lusková

Po ukončení osmiletého studia na Matičním gymnáziu v Ostravě jsem se rozhodla studovat na Ostravské univerzitě obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Studium jsem ukončila v roce 2013. Ve svých závěrečných pracích jsem se zabývala inovativními výukovými metodami a styly učení žáků, v diplomové práci jsem se věnovala problematice rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků.

Mou velkou zálibou je hudba, na ZUŠ jsem se učila hře na klavír a na flétnu, později jsem vystudovala na Lidové konzervatoři v Ostravě obor Sólový zpěv.

Jsem zvídavá a nechám se inspirovat novými metodami a způsoby výuky. Z tohoto důvodu se také pravidelně účastním nejrůznějších kurzů a školení, např. Angličtina pro nejmenší 1 – 3, Jolly Phonics, TKT, ECDL. V roce 2014 jsem úspěšně složila zkoušky FCE i TKT (Teaching Knowledge Test). V roce 2015 jsem absolvovala jazykový kurz na Maltě. V posledních letech jsem se zabývala výukou čtení pomocí metody SFUMATO a výukou matematiky profesora Hejného.

Během studia na VŠ jsem začala spolupracovat se školami s rozšířenou výukou jazyků, celou svou praxi se zabývám bilingvní výukou na 1. stupni ZŠ. V současné době jsem na mateřské dovolené se svým synem Dominikem, který se narodil v prosinci roku 2017.

Moto: „Chci-li posoudit cestu, obřad či báseň,  dívám se, jaký z nich vzešel člověk. Anebo poslouchám, jak mu buší srdce.“

1., 2.  a 3. ročník a společnou třídu vede – Mgr. Petra Jelínková – třídní učitelka, Mgr. Veronika Lusková – učitelka a  asistuje Mgr. Marcela Kováčová.

_DSC9515

ŠKOLNÍ DRUŽINU VEDE: Dis. KRISTÝNA  KEDZIOROVÁ

 • Kristýna Kedziorová

Vystudovala jsem střední zdravotnickou školu obor nutriční terapeut v Ostravě a Vyšší odbornou školu sociální v Ostravě obor sociální práce a sociální pedagogika (diplomovaná specialistka). V rámci své odborné povinné praxe jsem navštívila spoustu zařízení a pracovišť. Nejvíce jsem přilnula k práci s dětmi v mateřských a základních školách. Proto jsem na MONTE. Ve své absolventské práci jsem se věnovala agresi a šikaně dětí a mládeže.

Práce s dětmi mě velmi baví a děti miluji. Obzvláště mě baví zájmové činnosti, jako výtvarné a ruční práce. Dále studuji bakalářské studium Univerzitu Jana Amose Komenského obor speciální pedagogika, protože speciální pedagogika je spojena taktéž i s inkluzí.

Dle mého názoru je Montessori pedagogika jedna z nejlepších pedagogických koncepcí, která v současné době existuje. Pokud bych bych se rozhodovala, kam zapsat své dítě do základní školy, určitě bych vybrala systém Marie Montessori.

Mé moto: „Jací jsme, takové budou i naše děti“.

Náš tým se řídí dvánacterem, které vytvořila Maria Montessori. Každý učitel:

 1. vytváří předem připravené prostředí a stará se o něj.
 2. sám ovládá užívání a využití didaktického materiálu a umí žákům zprostředkovat jeho používání.
 3.  je aktivním, když zprostředkovává žákovi vztah s okolím, je pasivním, pokud se již tento vztah uskutečnil.
 4. neustále žáky pozoruje a diagnostikuje, aby uměl pomoci, když je požádán o pomoc.
 5. podává a smí podat pomocnou ruku jen tehdy, když je požádán o pomoc.
 6. naslouchá a potom se ptá, avšak jen tehdy, když je o pomoc požádán.
 7. respektuje žáka, když pracuje a nevyrušuje ho.
 8. respektuje žáka, když dělá chyby, aniž by ho hned opravoval.
 9. respektuje žáka, který přihlíží práci jiných, aniž by ho rušil a nutil do práce.
 10. se stále pokouší nadchnout žáky pro práci s materiálem v jejich okolí.
 11. nechává žákovi pocítit, že se na jeho pomoc může kdykoliv spolehnout, svou pomoc ale nikdy nevnucuje.
 12. nabízí žákovi, který skončil svoji práci a vyčerpal své síly, mlčky svou duši.

Může vás zajímat


 • VŠE PODSTATNÉ ZA 5 MINUT!

  Jste tady poprvé? Paráda! Připravili jsme pro Vás mikrostránku, která odhalí vše podstatné o naší škole a školce během 5ti minut. Získáte tak informace: jak k dětem a výchově přistupujeme co budou vaše děti umět jak to u nás probíhá nebo co si o nás myslí naši rodiče Až se s námi seznámíte, vrátíte se […]

  Více informací
 • Chcete prohlídku?

  Chcete prohlídku? Nemusíte čekat na DOD! Stokrát slyšet, jednou vidět! Příjdte i Vy se přesvědčit, že to s výchovou a vzděláním Vašich dětí vážně umíme. Nesídlíme sice v Karolíně, ani nemáme zlaté fasády či kliky, ale máme nejlepší učitele. V kvalitě našich lidí neznáme kompromis, a na tom si stojíme! Budeme se těšit na Vaši […]

  Více informací

Nejnovější videa

Všechna videa