• English

Pravidla pro hodnocení žáků

Motto:   

„Ten, kdo je schopen poznávat a kontrolovat  vlastní chyby, získává větší míru nezávislosti a jistoty.“         

(Marie Montessori)

 

V Montessori škole není práce a činnost dítěte hodnocena ve smyslu porovnávání s ostatními dětmi nebo sestavování žebříčku výkonů.

Způsob hodnocení navazuje na práci dítěte z vnitřní motivace, pomáhá k dovednosti vlastního sebehodnocení, umožňuje dítěti být úspěšné a zapojit se do práce bez strachu z neúspěchu.

Způsob hodnocení dětí vychází už ze samotného přístupu dospělého (rodiče, učitele…) k dítěti v rámci laskavého, partnerského přístupu, který vytváří prostor k tomu, aby dítě :

 • poznávalo své přednosti a nedostatky, možnosti a hranice;
 • dokázalo odhadnout své síly a schopnosti;
 • uvědomovalo si, co je mu příjemné – co nepříjemné a jak to dát ostatním vhodně najevo;
 • učilo se plánovat další cesty k učení a zdokonalování;
 • mohlo volit takové způsoby učení, o kterých ví, že jsou pro něj účinné a spolehlivé;

Dítě se učí pro uspokojování svých vlastních potřeb z objevování nového a je vedeno k vlastnímu hodnocení své práce. Místo nabídky odměny a pochvaly jsou děti vedeny k porovnání své práce s danými kritérii, učí se hledat svou chybu a cestu k její nápravě. S pochvalou učitel zachází přiměřeně – takovým způsobem, aby se dítě nestalo závislé na pochvale, na hvězdičce, na odměně, na jedničce; aby nedělalo práci pro uspokojování představ dospělého, aby nepodléhalo strachu z chyby a pocitu méněcennosti. Pochvalu učitelka využívá diferencovaně u nových a nejistých dětí k navození pocitu jistoty a bezpečí.

ZPŮSOBY HODNOCENÍ – VYMEZENÍ FOREM

V naší škole používáme tyto formy hodnocení:

 • SLOVNÍ HODNOCENÍ – ústní i písemná formaústní průběžné hodnocení žáků, hodnocení formou dopisů žákovi, hodnocení závěrečné, které je používáno také na vysvědčení;
 • SEBEHODNOCENÍ ŽÁKA – nástroj hodnocení žákova osobního pokroku;
 • HODNOTÍCÍ ÚROVNĚ vymezené písmeny A – F – jedná se postupný přechod (mezistupeň) mezi klasifikací a slovním hodnocením;
 • PORTFOLIO ŽÁKA – osobní složka žáka a šanon, jejíž součástí jsou vybrané práce z jednotlivých předmětů zaznamenávající individuální pokrok žáka a žákovo pochopení a aplikaci učiva;

maria-montessori-1349x579

Může vás zajímat


 • VŠE PODSTATNÉ ZA 5 MINUT!

  Jste tady poprvé? Paráda! Připravili jsme pro Vás mikrostránku, která odhalí vše podstatné o naší škole a školce během 5ti minut. Získáte tak informace: jak k dětem a výchově přistupujeme co budou vaše děti umět jak to u nás probíhá nebo co si o nás myslí naši rodiče Až se s námi seznámíte, vrátíte se […]

  Více informací
 • Chcete prohlídku?

  Chcete prohlídku? Nemusíte čekat na DOD! Stokrát slyšet, jednou vidět! Příjdte i Vy se přesvědčit, že to s výchovou a vzděláním Vašich dětí vážně umíme. Nesídlíme sice v Karolíně, ani nemáme zlaté fasády či kliky, ale máme nejlepší učitele. V kvalitě našich lidí neznáme kompromis, a na tom si stojíme! Budeme se těšit na Vaši […]

  Více informací

Nejnovější videa

Všechna videa