• English

Učební plán

Aktualizovaný učební plán

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník

(STAV/DISP.)

Celkem hodin – předměty

(POV/REAL)

Z toho disponibilní
1. 2. 3. 4. 5.
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk 8/1d 8/1d 8/1d 8/1d 8/1d 33/40 5
Cizí jazyk Anglický jazyk 2/0d 2/0d 2/0d 4/2d 4/2d 9/14 5
Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 4/0d 4/0d 5/1d 5/1d 5/1d 20/23 3
Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Informatika 1/0d 1/1 0
Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Kosmická výchova 2/0d 2/0d 3/0d 3/0d 3/1d 12/13 1
Člověk a svět práce Člověk a svět práce Kosmická výchova 1/0d 1/0d 1/0d 1/0d 1/0d 5/5 0
Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova 1/0d 1/0d 1/0d 1/0d 1/0d 12/12 0
Výtvarná výchova Výtvarná výchova 1/1d 1/1d 1/1d 2/0d 2/0d 0
Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova 2/0d 2/0d 2/0d 2/0d 2/0d 10/10 0
Celková povinná časová dotace 118 hod. (102 + 16Disp.) 21 21 23 26 27 102 +16/118 14

Může vás zajímatNejnovější videa

Všechna videa