• English

Výukové předměty

Rámcový vzdělávací program (RVP ZV) orientačně rozděluje vzdělávací obsah základní školy do devíti vzdělávacích oblastí. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním vzdělávacím oborem nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory. Vzdělávací obsah Montessori základní školy plně vychází z těchto oblastí, některé vzdělávací oblasti jsou však sloučeny pod souhrnným názvem (např. Kosmická výchova – zahrnuje v sobě vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost a Člověk a svět práce).

MONTESSORI ZÁKLADNÍ ŠKOLA

1. stupeň

  Vzdělávací oblast       Vzdělávací obory (předměty) 
 1. Jazyk a jazyková komunikace
  • Český jazyk
  • Angličtina
2. Matematika a její aplikace
  • Matematika
3. Informační a komunikační technologie
  • Informatika
4. Kosmická výchova
  • Kosmická výchova
 5. Umění a kultura
  • Výtvarná výchova
  • Hudební výchova
6. Člověk a zdraví
  • Tělesná výchova

_DSC9305

Může vás zajímatNejnovější videa

Všechna videa