ČESKO-ANGLICKÉ MONTESSORI
JESLE
Dětská skupina
Navštívit stránky jeslí
ČESKO-ANGLICKÁ MONTESSORI MATEŘSKÁ ŠKOLA
Již 10 let rozvíjíme osobnosti vašich dětí
Navštívit stránky školky
ČESKO-ANGLICKÁ MONTESSORI ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Výuka anglického jazyka s rodilými mluvčími
Navštívit stránky školy
ČESKO - ANGLICKÉ LYCEUM MONTESSORI OSTRAVA
Dovednostně orientované kombinované lyceum
Už brzy